top of page

“ClearRisk voorkomt onderverzekering.”

Maar liefst 60% van de Nederlandse ondernemingen is onderverzekerd. Dat kan de continuïteit van de onderneming ernstig in gevaar brengen.

 

ClearRisk stelt taxatierapporten op conform artikel 7:960 BW. Het legt de waarde van eigendommen in detail vast, in een bijlage van de verzekeringspolis. Dat biedt de zekerheid van een optimale dekking. Zo voorkomt u onder- en oververzekering.

 

ClearRisk is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van:

  • Gebouwen

  • Inventaris

  • Machines

  • Installaties

Waardebepaling - Taxaties

Zorg voor een optimale dekking!

Bel nu: 020-7546444

bottom of page